Trygg mat - morgendagens utfordringer

Skrevet av Kristin Bjørge - 18 Jun 2014 Helse

Hvordan er det med maten vår? Er den trygg? I går var jeg på Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sin 10 års konferanse på Blindern. Tema for konferansen var "Trygg mat - morgendagens utfordringer." Det var en interessant dag, med flere gode innlegg. Det var også kulturelle innslag ved sopran Gjøril Songvoll, som var veldig bra. Jeg skal ikke komme med en utfyllende rapport, men jeg har lyst til å oppsummere et par punker.

Et sitat fra George Orwell ble tatt frem innledningsvis: "A human is a bag to put food into." Det er jo sant. Direktør i VKM Lars E. Hanssen mener vi må se på the big picture, og være forsiktig med å spre forvirring med ord som farlig, sunn, supermat osv. Han sa: "Alternativet til å spise mat, å ikke spise mat, er mye verre. Jeg er enig i dette, men vi kan gjøre kloke valg underveis.

"Miljøgifter finnes overalt. Det er vanskelig å komme unna. De er her og vi må forholde oss til dem," sa Helen Engelstad Kvalem, førsteamenuensis ved Bjørknes Høyskole.

Stoffer i mat

Helle Margrete Meltzer ved Folkehelseinstituttet fortalte at vi får i oss ca 100.000 stoffer fra maten vi spiser i løpet av et døgn:

 • næringsstoff
 • beskyttelsestoffer
 • naturlige gifter (eks koffein)
 • fra emballasje/tilberedning
 • muggsoppgifter
 • plantevern/medisin
 • tilsetningsstoffer
 • bakterier
 • miljøgifter

Dette er jo en hel del. Hun forteller videre at barn blir født med 200 uønskede gifter i kroppen, og de får tilført miljøgifter i morsmelken. Det anbefales likevel ikke å bruke morsmelkerstatning. Det er miljøgifter her også og morsmelkerstatning inneholder lite beskyttelsestoffer. Totalvurderingen er at nytteverdien er større enn hva risikoen er. Den samme vurderingen er tatt i forhold til fisk. Nytten er større enn risikoen, og det er mengdene som avgjør.

Eksponering

Når VKM skal vurdere om noe er farlig ser de på hvor mye av stoffet som finnes i maten og hvor mye vi spiser av denne maten. Spørsmål som blir vurdert er:

 • hvilket stoff er det?
 • hvor finnes det?
 • hvilke helseeffekter har det?
 • mengder?
 • spesielle grupper? (for eksempel gravide og ammende)

Inger Therese Lillegaard, ansvarlig for fagområdet eksponeringsberegninger i VKM, poengtert at det er mengdene som avgjør om noe er farlig eller ikke. "Alt er gift og ingenting er uten gift, bare dosen avgjør om noe er gift" - Paracelsus 1493-1541. I arbeidet vurderes nytteverdien opp mot risiko.

Coctaileffekter

Ragna Bogen Hetland ved Folkehelseinstituttet snakket om kombinasjonseffekter, eller coctaileffekter om du vil. Det kom frem at vi mangler data om virkemåte og om hvor store mengder vi utsettes for. Det er mange ulike stoffer, mange kombinasjonseffekter og forskjellige virkemåter i kroppen. I følge VKM er det særlig knyttet bekymring til stoffer som virker på samme måte i kroppen. Det er usikkerhet i både metode og målinger. Det vites altså for lite om dette, og de konkluderer med at det trengs mer forskning på området.

Økologisk mat

Avslutningsvis ble spørsmålet stilt: "Er økologisk bedre?". Noen punkter som ble tatt frem, basert på rapport hvor VKM har sammenlignet økologisk og konvensjonell mat:

 • Det er lavere rester av plantevernmidler i økologisk frukt og grønt. Se bildet under. 
 • VKM fant at det er mer C-vitamin og antioksidanter i økologisk frukt/bær, mens det ikke er noen forskjeller i grønnsaker. Førstnevnte støttes av Brant (2011). De fant 12% høyere innhold av antioksidanter i økologisk frukt og grønnsaker og 6% høyere innhold av C-vitamin.
 • I hvete ble det funnet et lavere proteininnhold. En representant fra Oikos i salen la til at dette proteinet er gluten, og at det er funnet at aminosyre-sammensetningen er bedre i økologisk hvete. 
 • Det er funnet lavere konsentrasjon av muggsoppgifter i økologisk norsk-dyrket korn. 

bilde_4_10.JPG

VKM konkluderer på bakgrunn av forskningen som finnes i dag at det ikke er grunnlag for å si at økologisk mat er bedre eller dårligere for helsen enn konvensjonelt produsert mat.
Vi fikk ytterligere informasjon fra Oikos i salen, som la til at økologisk mat er bedre i 21 av 28 parametre som ble vurdert i rapporten til VKM. I 5 av 28 parameter er det ingen forskjell, mens det i 2 av 28 viser at konvensjonell er best. Vil du lese mer om dette finnes rapporten på VKM sine sider. Jeg ser ihvertfall ingen grunn til å ikke velge økologisk. Selv velger jeg økologisk frukt og grønnsaker når jeg har mulighet, og jeg velger alltid økologiske egg.

Jeg avslutter med et bilde som viser livet til en kylling i konvensjonell og økologisk produksjon. Gjett hvilket bilde som representerer økologisk produksjon......

bilde_3_20.JPG

(Jeg har ikke gått inn i hver enkelt rapport. Innlegget er skrevet på bakgrunn av informasjon som kom frem på konferansen.)


Del dette:
user_avatar

Kristin Bjørge

Ernæringsrådgiver og gründer av KB Ernæring.

blog comments powered by Disqus