Aktive foreldre gir aktive barn

Skrevet av Jeanette Johansen Vika - 23 Mar 2014 Helse

Mye av grunnlaget for en aktiv livsstil senere i livet legges i de tidlige barneår. Men det er da viktig at aktiviteten sammen med foreldre foregår på barnas premisser og tilpasses alder og ferdighetsnivå. Når det kommer til foreldres aktivitet sammen med barna, er foreldrenes behov og ønsker sekundært. Det viktigste med en søndagstur på ski, eller en sykkeltur sommerstid, er ikke hvor langt og effektiv økten har vært, men at barna sitter igjen med en positiv opplevelse som øker lysten til å gjøre det samme om igjen helgen etter.

jeanettemedbarn.jpg

Det at barna opplever positiv aktivitet sammen med sine foreldre, og kanskje også ser at foreldrene trener på egenhånd, er med på å skape et positivt forhold til en aktiv livsstil og legger et godt grunnlag som øker sannsynligheten for at barnet vil fortsette med aktivitet i senere år, også uten foreldrenes tilstedeværelse.

Barn og unge anbefales minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag. I den minste aldersgruppa, hvor lek, klatring og utforskning er i fokus, er 60 minutter med aktivitet enkelt og oppnå. Men allerede fra skolealder reduseres barns mulighet kraftig til å være aktiv i hverdagen. Og om foreldre i tillegg kjører barna til og fra skolen, reduseres deres aktivitetsnivå ytterligere.

Jeg tror de fleste foreldre vet at aktivitet sammen med barna er noe de burde gjøre. Men det er nok mange som bagatiliserer dette fordi de selv ikke finner tid, lyst eller krefter. Jeg har hørt foreldre si, inkludert meg selv, at siden barna er så aktive hele dagen i skole og barnehage, må barna også få lov til å samle krefter når de kommer hjem og kunne slappe av. Det vi egentlig sier her er at vi foreldre må få lov til å slappe av på ettermiddagen.

sti.jpg

Det er viktig at barn også får aktivitet på egenhånd, men her må graden av selvstendighet tilpasses alder. Om foreldre og barn deltar sammen på organisert aktivitet fra tidlig alder, vil foreldrenes tilstedeværelse og samspill gi barnet trygghet til å utforske annen aktivitet på egenhånd både der og da, i andre sammenheng og senere barneår. Slik vil foreldrenes samspill og støtte gjøre barnet tryggere i sin egen aktivitet og åpne mulighetene for videre aktivitet.

I en periode av barneårene vil det nok også være naturlig at foreldrene trekker seg helt til side når barnet deltar på organisert aktivitet, og kanskje tar seg en treningstur selv, når barnet er på trening. En slik samkjørt aktivitet hver for seg kan være med på å gi barnet en annen opplevelse av å gjøre noe ”sammen” uten å gjøre selve aktiviteten like tett som før.

Erfaring og praksis fra egen hverdag
I hverdagen forsøker vi selv og finne en balanse mellom aktivitet, kos og sosiale inne- og uteaktiviteter. I søken etter en aktiv livsstil kan det være lett og overstimulere, og vi har derfor ikke hatt hastverk med og sette vår eldste datter i organisert aktivitet sammen med oss. Så langt er det kun 1 ettermiddag i uken hvor hun deltar på organisert aktivitet etter barnehagen. I vårhalvåret tilbringes mye tid utendørs og tiden benyttes som rekerasjon etter en lang, mørk og ofte hektisk vinter. Det er godt for oss alle med en rolig periode denne delen av året.

Våre felles familieturer i helgene er ikke av den lange sorten, og som hovedregel lar vi to eldste barna lede vei og vise oss spennende steder de har vært sammen med barnehagen. Gjenkjennelse og forutsigbarhet er viktig i denne alderen. Det blir som oftest en kort liten gåtur, mye aking, pølsegrilling og kos i skibakken i skogen.

jeanettemedbarn2.jpg

Barnas aktivitet og opplevelse er det viktigste i helgene og vi legger derfor opp dagene slik at vår egen trening foregår enten før eller etter våre felles familieaktiviteter. Forrige helg forsvant pappa i huset ut på trening grytidlig og var klar til lek og moro kl 11.00, mens mor i huset tok seg en løpetur med barnevogna når minstemann skulle sove utpå ettermidagen.

I hverdagen er ettermiddager satt av til samvær med barna og vi forsøker legge all annen aktivitet (egentrening, organisering og gjennomføring av møter/kurs m.m) til etter barnas leggetid. På den måten får vi faste tider i døgnet som er forbeholdt aktivitet med og for barna og vi får faste tider (og smutthull) hvor vi voksne kan gjøre "våre" ting.

Som foreldre er det viktig og se mulighetene for aktivitet sammen med barna i hverdagen, men det er også viktig og se de små smutthullene som kan gi de voksne tid til egen trening. Dette vil gi en ringvirkning i familien. Aktivitet og trening gir like mye overskudd, glede og energi til de voksne som leken gir til barna – dette gir oss igjen opplagte, fartsfylte og aktivitetssøkende foreldre som barna nytter godt av.

Hilsen Jeanette - AktivHverDag

http://aktivhverdag.blogspot.no/

.......

Hva liker dere å gjøre sammen som familie - hva er deres favorittaktivitet?


Del dette:

Jeanette Johansen Vika

Jeanette er instruktør, veileder og formidler innen fysisk aktivitet og helse.

blog comments powered by Disqus